Čerpání dotací na projekty obce  
 

 
 


 

 
  PROJEKT 2021 

Podpora zaměstnanosti v obci Hlavenec
Dětské centrum Hlaveneček
  PROJEKT 2020 

Název projektu: Dětská skupina pro obec Hlavenec
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014173


Hlavenec - výstavba tůně
Poskytnutá dotace EU 1 124 411 Kč

  PROJEKT 2019 

Podpora zaměstnanosti v obci Hlavenec
Dětské centrum Hlaveneček
Poskytnutá dotace 1 431 200 Kč
Revitalizace strouhy vedoucí do rybníku Hulán
Celkové náklady 250 000 Kč
  PROJEKT 2018 

Oprava chodníku II. etapa
Podpořeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Poskytnutá dotace 1 174 000 Kč
Vlastní finanční prostředky 259 529 Kč
Celkové náklady 1 433 500 Kč

 
Oprava místní komunikace „Slepanda“
Celkové náklady 1 426 000 Kč
  PROJEKT 2016 
Zateplení fasády obytného domu – budova bývalé obecní školy
Celkové náklady 2 095 000 Kč
 
  PROJEKT 2015 

Oprava chodníku I. etapa
Podpořeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Poskytnutá dotace 382 000 Kč
Vlastní finanční prostředky 94 238 Kč
Celkové náklady realizovaného projektu 476 238 Kč
 
 
 
 

Obec Hlavenec  2001-2016