Tísňová volání    SMS Infokanál „Obecní rozhlas do kapsy"
 
 
 
Tísňová volání pro celé území České republiky:
 
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
158 - Policie ČR
155 - Záchranná služba
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
156 - Městská policie
 
Poruchy:
 

 
 
  Kontakt krizového řízení obce
Starostka obce Ing. Jarmila Smotlachová
Telefon 326 971 298,
mob. 723 889 277
 

Formulář pro jednoduchou komunikaci  s naším úřadem

 

 
Vážení spoluobčané,

od pondělí 11.května 2009 můžete využívat novou službu SMS Infokanál „Obecní rozhlas do kapsy". Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).
Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás, kteří trávíte většinu dne mimo naši obec.

Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.
 

Informace nejdůležitější - jak službu získat :

Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.

Přihlášení :

Odeslat textovou zprávu ve znění :
IK HLAV REGISTRUJ podpis nebo IK HLAV REG podpis
na telefonní číslo 605 733 680.

Odhlášení :

Odeslat textovou zprávu ve znění :
IK HLAV ODREGISTRUJ podpis nebo IK HLAV ODREG podpis
na telefonní číslo 605 733 680.
 

POZOR!!!

Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli.

Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení.
Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co zaplatíte v souvislosti s touto službou, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese obecní úřad.


Pro ty z vás, kteří se nechtějí sami registrovat formou sms, máme ještě jednu nabídku: Postačí , když nahlásíte své telefonní číslo na obecním úřadě a služba vám bude také poskytována.
 

Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewall apod. Přístup k samotným databázím je navíc chráněn také proti fyzickému odcizení. Provozovatelem služby je společnost Qbizm technologies, a.s., která je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další podrobnosti o službě se můžete dočíst na internetových stránkách www.infokanal.cz. 

 
 
 

Obec Hlavenec  2001-2016