Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejnění do
Pozvánka na veřejné jednání obecního zastupitelstva dne 30.9.2021 21.9.2021 30.9.2021
VOLBY: OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 21.9.2021  
VOLBY: Vyrozumění členů volebních komisí o termínu školení
 
9.9.2021  
VOLBY: Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
 
9.9.2021  
Informace k dani z nemovitých věcí. 25.8.2021  
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků. 24.8.2021  
Metrostav_Infras._Lysá_II-272_prodloužení_termínu_stavby.
Metrostav_II272_oprava_znacky.
22.7.2021  
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 12.5.2021  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
3.5.2021  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
26.4.2021  
Oznámení ceny vodného - stočného pro rok 2021 21.4.2021  
Výjimka z omezení pohybu ze dne 1. dubna 2021 5.4.2021  
roční zpráva o poskytování informací dle z. 106/1999 Sb. za rok 2020 22.2.2021  
Výzva ÚZSVM.docx
Aktualizovaný přehled vlastníků.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
22.2.2021  
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2021 11.1.2021  
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2020 11.1.2021  
Nařízení KHS č. 5/2020 s účinností od 21.9.2020 18.9.2020  
MZdr. - Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 18.9.2020 od 18,00 hodin. 18.9.2020  
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví. 17.9.2020  
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva Středočeského kraje 16.9.2020  
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
14.9.2020  
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 6.7.2020  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2020
Rozpočtové opatření č.3/ 2020
10.7.2020  
Oznámení ceny vodného - stočného pro rok 2020 10.7.2020  

Rozhodnutí -  zákazu vstupu do lesů v termínu 15.6. - 12.9.2020

8.6.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KŮROVEC 6.4.2020 31.12.2022
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 28.2.2020  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1/2020
Rozpočtové opatření č. 1 / 2020
25.2.2020  
Schválený rozpočet obce na rok 2020. 8.1.2020  

Schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2023
8.1.2020  
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2019.pdf
Rozpočtové opatření č. 5/2019
8.1.2020  

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hlavenec

8.10.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů obecné.
24.5.2018  
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016