Hasičské dýňování a sportovní odpoledne pro děti.
Autor fotografií: Alena Kastnerová

Sportovního odpoledne se zúčastnilo 40 dětí. Počasí nám přálo a i přes malou účast jsme si všichni krásný den užili.
Děkujeme Farmě Smotlacha za nádherné dýně a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci a věnovali svůj čas dětem.
 
thn_A D.jpg thn_B D.jpg
thn_D.jpg thn_D1.jpg
thn_D2.jpg thn_S.jpg
thn_S1.jpg thn_S2.jpg
thn_S3.jpg thn_Tvoření.jpg