Vedení obecního úřadu    Obecní úřad Hlavenec  
 
Starostka obce
Smotlachová Jarmila Ing.
723 889 277
Zastupující místostarosta
Čurda Jaroslav, JUDr.
606 430 803Místostarostka obce

Alena Kastnerová, DiS.,
hospodářka

Jaroslava Trpišovská
 
  Kontakt
Telefon 326 971 298,
mob. 723 889 277
ID datové schránky uvuarx5
Banka číslo účtu Česká spořitelna, 487917389/0800
00474177
DIČ CZ00474177
 

Formulář pro jednoduchou komunikaci  s naším úřadem

 

 


Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec 82
294 74 Předměřice nad Jizerou
tel.: 326 971 298, mob.: 723 889 277
e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz

   

Úřední hodiny obecního úřadu

Pondělí 18.00- 20.00
Středa 8.00 - 14.00

(po předchozí dohodě i mimo tuto dobu)

 
  Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích   
starostka obce Ing. Jarmila Smotlachová
zastupující místostarosta JUDr. Jaroslav Čurda
místostarostka obce Alena Kastnerová, DiS.,
hospodářka Jaroslava Trpišovská
kronikářka Zdeňka Zimová, tel. 702 002 417
  Správní úřady s působností pro obec Hlavenec  
Obecní úřad Hlavenec
obec s rozšířenou působností (ORP): Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
obec s pověřeným obecním úřadem (POU):
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Městský úřad Benátky nad Jizerou 
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

Krajský úřad Středočeského kraje 
Celní ředitelství Praha 
Celní úřad Mělník 
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze) 
Český statistický úřad Hl.m. Praha 
Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha) 
Drážní úřad 
Finanční ředitelství v Praze 
Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Praha-východ 
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště 
Krajské státní zastupitelství Praha 
Krajské vojenské velitelství Praha 
Krajský soud v Praze 
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze 
Obvodní báňský úřad v Kladně 
Okresní soud v Mělníku 
Okresní státní zastupitelství Mělník 
OSSZ Praha-východ 
Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Nymburk 
Pozemkový úřad Praha-východ, Praha-západ 
Statutární město Kladno - Odbor správní 
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj 
Státní oblastní archiv v Praze 
Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení 
Státní plavební správa - pobočka Praha 
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze 
Stavební úřad - Městský úřad Benátky nad Jizerou 
Úřad práce Praha-východ 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mělník 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy 
Vrchní soud v Praze 
Vrchní státní zastupitelství v Praze 
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Praha 
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
 

Obec Hlavenec  2001-2016