Soutěž "Vesnice roku 2011 České republiky"  
 

Hlavenec - Vesnice Středočeského kraje roku 2011

Obec získala ocenění Zlatá stuha za dlouhodobý všestranný rozvoj obce ve všech oblastech hodnocení zahrnující jak spolkový život, příkladnou péči o zeleň, práci s dětmi a mládeží i spolupráci s místními podnikateli a zemědělskými subjekty. Významnou roli v udělení ocenění Zlatá stuha sehrála také přesvědčivá prezentace pospolitosti obce a schopnost realizace zásadních investičních záměrů obce.

 


 

 
Přehled odměn získaných v soutěži Vesnice roku 2011
V letošním roce dosáhla naše obec v soutěži Vesnice roku 2011 neuvěřitelných výsledků. Řekla bych, že to byl náš společný životní úspěch, který přinesl nejen krásné finanční ohodnocení, ale i prestiž a uznání pro naši obec v celonárodním měřítku. Tyto úspěchy nám nespadly samy z nebe, ale jsou výsledkem dlouhotrvající nezištné práce občanů Hlavence. A jak je známo, bez práce nejsou koláče. Soutěž Vesnice roku pro naši úspěšnou obec na tři roky končí. Je třeba dát šanci i jiným obcím, aby i ony mohly ukousnout kousek toho koláče. Pro mě, jako pro starostku tak úspěšné obce, však bude soutěž pokračovat i nadále. Dva roky budu s komisí navštěvovat a hodnotit přihlášené obce ve Středočeském kraji a hlavně budu pilně čerpat další inspiraci pro naši práci. Na to se velmi těším, až budu mít možnost porovnávat, co kde dělají lépe a z jakých zkušeností a rad je třeba se poučit. A snad se nám všem bude i za tři roky dařit dobře, abychom se mohli do soutěže s plným nasazením vrátit. Mnohokrát všem občanům Hlavence děkuji za podporu, kterou mi během celé soutěže věnovali a které si velmi vážím, a těším se na další společnou práci při zvelebování naší obce.

Jarmila Smotlachová

Přehled získaných cen a odměn
:
Vesnice Středočeského kraje roku 2011 1 000 000 Kč
Vesnice roku 2011 2.místo 900 000 Kč
Zlatá cihla Stř.kraj:
Rekonstrukce školy - úspěšný projekt obnovy venkovské zástavby

23 000 Kč
Odměna od Svazu měst a obcí za 2.místo 60 000 Kč
Cena Folklorního sdružení ČR:
2.místo pro Folklorní sdružení Hubertus a Hubertík
( výše bude oznámena dne 7.11.
v Senátu ČR)

 
 • Hlavenec se umístil na 2. místě v soutěži Vesnice roku 2011 České republiky
  Vesnicí roku 2011 České republiky se stala obec Komňa na Uherskohradišťsku. Hodnotící komise vítěze vybírala ze 13 finalistů. Celkem se letos soutěže zúčastnilo 305 obcí ze 13 krajů. Vítěz klání byl vyhlášen v sobotu v rámci mezinárodního folklorního festivalu Písní a tancem v Luhačovicích na Zlínsku. Na druhém místě skončila obec Hlavenec z okresu Praha-východ, třetí příčka patří obci Skalička na Přerovsku.  ►►►
  Zdroj: http://www.denik.cz
Vyhlášení výsledků soutěže o Vesnici roku 2011

Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011, které proběhlo o tomto víkendu v Luhačovicích.
Autor fotografií Ing. Jan Kruml autor.arch.

Vyhlášení výsledků soutěže o Vesnici roku 2011 - videoukázka ve formátu AVI na You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=9cAx65iDS_A

 
 • V roce 2011 obec získala ocenění Zlatá stuha Středočeského kraje
  za dlouhodobý všestranný rozvoj obce ve všech oblastech


  hodnocení zahrnující jak spolkový život, příkladnou péči o zeleň, práci s dětmi a mládeží i spolupráci s místními podnikateli a zemědělskými subjekty. Významnou roli v udělení ocenění Zlatá stuha sehrála také přesvědčivá prezentace pospolitosti obce a schopnost realizace zásadních investičních záměrů obce.


  Kromě Zlaté stuhy udělila krajská komise středočeským obcím ještě tato ocenění:
  Modrá stuha - za společenský život - obec Dobšice, okres Nymburk
  Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
  Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Šípy, okres Rakovník
  Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Teplýšovice, okres Benešov
  Cena naděje pro živý venkov  - obec Ostrov, okres Benešov
Hlavenec - Středočeská Vesnice roku 2011
Slavnostní předávání ocenění soutěže Vesnice Středočeského kraje roku 2011

V sobotu 16. července proběhla v Hlavenci výjimečná akce. Slavnostní předávání ocenění v soutěži Vesnice Středočeského kraje roku 2011. A právě proto, že se v letošním roce naše obec umístila na příčce nejvyšší a získala ocenění Zlatá stuha, jí bylo také přiděleno zorganizování slavnostního ceremoniálu. Předávání se zúčastnili zástupci téměř všech soutěžících obcí, oceněných i neoceněných.

Jako první jsme přivítali tajemnici soutěže paní Ing. Miroslavu Tichou a protože bylo organizačně vše v pořádku, mohli jsme dále v poklidu přivítat významné hosty, jakými byli paní senátorka Ing. Veronika Vrecionová, senátor dr. Jaromír Jermář, náměstek hejtmana Dr. Marcel Chládek, Ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky z Ministerstva pro místní rozvoj RNDr.Josef Postránecký, Ředitel soutěže Vesnice roku 2011 Jiří Řezníček (starosta Tučína-Vesnice roku 2009). Za Ministerstvo zemědělství přijela pogratulovat paní Paed.Dr. Věra Libichová, za Spolek pro obnovu venkova pan Radomír Hanačík a za Svaz měst a obcí vyslovil svou zdravici a gratulaci pan Pavel Drahovzal.

Srdečně jsme také přivítali všechny členy hodnotící komise a to pana předsedu komise Karla Skleničku, pana Mgr Viktora Lišku, paní Jiřinu Soukupovou, pana Josefa Slepičku Dis, pana ing. Milana Bena, pana Ing. Karla Šilpocha, paní Mgr. Janu Svobodovou, paní Ing. Jitku Fundovou, jimž ve své závěrečné řeči naše paní starostka vyslovila velký dík za to, že vybrali právě naši vesnici.

Se slzou v oku jsme uvítali také pana Petra Štěpánka, srdečného starostu obce Petrovice u Sedlčan, který byl předsedou hodnotící komise v minulém roce.

Je krásné, že celá akce se velice vydařila, proběhla v důstojném slavnostním duchu bez vážnějších (lépe řečeno žádných) zádrhelů a naše obec tak tímto aktem udělala krásnou tečku za svou prezentací v krajském kole. Akce byla výborně zorganizována a lví podíl na tom má naše paní starostka Jarča, jíž patří veliké dík. Veliké poděkování ale patří také všem ostatním, kteří se do organizace zapojili a svou troškou přispěli do mlýna. A snad právě i díky tomu, že nás nebylo vůbec málo, proběhla celá akce hladce a v profesionálním rázu.

Andrea Štěpařová
 
thn00008.jpgSlavnostní předávání ocenění soutěže Vesnice Středočeského kraje roku 2011
Fotogalerie 3 - autor Josef Jelínek
thn00013.jpgSlavnostní předávání ocenění soutěže Vesnice Středočeského kraje roku 2011
Fotogalerie 1 - autor Zdena Zimová
16.7.2011
thn00064.jpgSlavnostní předávání ocenění soutěže Vesnice Středočeského kraje roku 2011
Fotogalerie 2 - autor Josef Hadrbolec

16.7.2011
thn00004.jpgZ uvítání komise soutěže Vesnice roku 2011
 
thn_100_4082.jpgZ návštěvy komise  soutěže Vesnice roku 2010
 

Slavnostní předání Bílé stuhy
V pátek 10.července proběhlo v Lánech slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2009 ve Středočeském kraji. Hlavenec si hrdě odnáší Bílou stuhu jako odměnu za práci s mládeží.
17.6.2009
Naše obec se představila komisi soutěže " Vesnice roku Stř.kraje 2009"

 
V letošním roce soutěže Vesnice roku Středočeského kraje získala naše obec Diplom za péči o veřejné prostranství.
Stuhy nám v letošním roce unikly, ale o to více se budeme snažit v příštím roce, aby se na nás opět usmálo štěstí.
Hodnotitelská komise sestavená ze zástupců jednotlivých ministerstev a Středočeského kraje si v naší obci adoptovala strom, který bude na podzim vysazen.
 
Pan Antonín Podzimek, člen komise a zároveň člen Rady Středočeského kraje, složil o naší obci báseň :
 
"Já vám řeknu, to je věc
míti ves jak Hlavenec !
Je tu víc než 600 let,
větší krásu nezná svět.
 
Chytré děti, krásné holky,
aktivní a živé spolky,
Zimová a Smotlachová -
ať je Blecha dobře schová
(v hlaveneckém remízku
chtěl bych jim být nablízku).
 
Od loňska se pyšní stuhou,
a tak letos chtějí druhou,
že prý když je symetrie,
tak se lidem lépe žije.
 
A občasník hlavenecký
popisuje věci všecky.
Odjíždíme, starosto,
spokojeni naprosto."
 
 Tak snad se jim přece jen v Hlavenci líbilo !!! 
 
Návštěva hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2008 Sč kraje
 
thn00007.jpgSlavnostní převzetí Modré stuhy za společenský život
 

Obec Hlavenec  2001-2016