Kronika obce    Památky v Hlavenci  
 

Kronika obce Hlavenec v digitalizované podobě
Hlavenec 1924-1961
zpracoval: Václav Svačina

soubor ke stažení ve formátu PDF
soubory JPG ke stažení v ZIP
 
23.6.2020
Naše významná kulturní památka, lovecký pomník císaře Karla VI. od sochaře M. B. Brauna, získala novou informační tabuli.
Nyní toto krásné místo v Hlavenci čeká na vaši návštěvu.
 
 


 

 
Pomník císaři Karlu VI. je nejvýznamnější památkou v obci.

Hrabě František Antonín Špork dal v letech 1724-5 postavit u obce Hlavenec na zdaleka viditelném místě monumentální pomník na počest císaře Karla VI.
Unikátní architektonické řešení včetně urbanistického zapojení do krajiny navrhl Ferdinand Maxmilián Kaňka a autorem sochařské výzdoby byl Matyáš Bernard Braun.

 

Stavba bývalého Rudolfova zámečku je největší dominantou obce. Původní dům pro lesní správu a lovčí brandýského panství, byl až do roku 1582 sídlem královských fořtmistrů , kdy císař Rudolf rozhodl, že si z fořtmistrovského domu zřídí lovecký zámeček a nařídil 6.dubna téhož roku, aby byl vystavěn.

Tak se i stalo. Stavba byla nákladná a budila údiv. Budova měl čtyři vížky, podnes jsou zachovány jejich zděné části. Báně věžiček i střecha byly pobity plechem.

kliknutím zvětšíte Uprostřed vesnice stojí bývalá zvonička, později přestavěná na kapličku
s hasičskou zbrojnicí.
Zvonice pochází z r. 1815 a zvoní se v ní o pohřbech a pouťové mši. Dříve se zvonilo i poledne a klekání.

Původní zvon byl za II. světové války odvezen a tak obec nechala po válce zhotovit zvon nový. Byl dodán 12. listopadu 1947 za 5 217 Kč a vysvěcen r. 1948. Zvon nese jméno Marie-Anna.

K ní byla roku 1890 přistavěna hasičská zbrojnice.

kliknutím zvětšíte


Ve středu obce rovněž zaujme několik krásných barokních vjezdů do   bývalých statků.
 

 
Před nimi stojí pomník padlým v I. světové válce. Pomník pochází z dílny staroboleslavského sochaře Emanuela Zentnera, autora mnoha pomníků v okolí a byl odhalen 5. července 1930.
Na okraji vesnice u bývalé kovárny stojí kovový kříž na kamenném podstavci Postavila jej rodina Čermákova z Hlavence, aby se zesnulý při poslední cestě na hřbitov do Kostelního Hlavna mohl rozloučit s obcí. kliknutím zvětšíte

Školní budova byla postavena roku 1861 na náklady obce. Byla jednotřídní s bytem pro učitele. V této době však počet dětí převyšoval kapacitu školy a děti se v jedné místnosti tísnily. Proto byla v r. 1891 povolena druhá třída, ale ani to nestačilo. Navíc chyběla tělocvična. Tísnivé poměry trvaly až do roku 1910, kdy byla započata stavba nové školy. Ta byla vysvěcena 16. listopadu 1911, měla dvě třídy, 2 byty a tělocvičnu. Škola stála 60 000 Kč.

Učilo se v ní do r. 1960, kdy se nařízením shora měnily okresy a škola byla zrušena.

 

Obec Hlavenec  2001-2016