Důležité informace    Strategické dokumenty obce Hlavenec  
 

Zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
 

 


 

 
DOKUMENT zveřejněno
 dne
Závěrečný účet obce Hlavenec za rok 2020 9.7.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 26.4.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 26.4.2021
Schválený rozpočet obce Hlavenec na rok 2021 11.1.2021
Střednědobý rozpočtový výhled 2022-2024 11.1.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 11.1.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2020
Rozpočtové opatření č.3/ 2020
10.7.2020
Závěrečný účet obce Hlavenec za rok 2019 1.6.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2/2020
Rozpočtové opatření č. 2 / 2020

5.5.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1/2020
Rozpočtové opatření č. 1 / 2020
25.2.2020

Schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2023
8.1.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2019 8.1.2020
Závěrečný účet obce za rok 2018.doc
Plnění rozpočtu příjmy / výdaje 2018.xlsx
Zpráva o přezkoumání hospodaření Obec Hlavenec.
12.6.2019
Rozpočtový výhled na obdoobí 2019 - 2022.xls 12.6.2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 30.4.2019
Rozpočtové opatření č.1/2019 20.2.2019
Rozpočtové opatřeni č.3/2018.pdf 18.1.2019
Rozpočet obce Hlavenec na rok 2019 20,12.2018
Rozpočtové opatřeni č. 2/2018.pdf 6.6.2018
Rozpočtový výhled na období 2018 - 2021 .xls 1.6.2018
Závěrečný účet obce Hlavenec za rok 2017.doc 1.6.2018
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.1/ 2018.
Rozpočtové opatřeni č. 1/2018.pdf
10.4.2018
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.4/ 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 04/2017.pdf
16.1.2018
Schválený rozpočet obce Hlavenec na rok 2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2018
28.12.2017
Rozpočtové opatřeni č. 03/2017 15.11.2017
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.2 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 2.pdf
19.7.2017
Oznámení  - Závěrečný účet obce 2016.pdf
Závěrečný účet obce 2016.pdf - schválený
19.7.2017
Oznámení -  Střednědobý výhled 2017 - 2020.pdf 19.7.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016 - návrh
Střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2017-2020
19.6.2017
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017
Oznámení - Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce na roky 2017-2020
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017
22.3.2017
Rozpočtové opatření č. 01/2017 22.3.2017
DSO Cecemínsko - Závěrečný účet 2016.
DSO Cecemínsko - rozvaha.
DSO Cecemínsko - výkaz zisků a ztráty.
DSO Cecemínsko - příloha.
DSO Cecemínsko - Fin 2-12.
DSO Cecemínsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.pdf
17.3.2017
Oznámení - Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2016-2019
Rozpočtový výhled na období 2016 - 2019
13.3.2017
Schválený rozpočet obce Hlavenec na rok 2017 7.11.2016
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016